WEB3
ปีการศึกษา 2563
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2563
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
542 103 111 96 10 10 10 440 440 436  
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
520 102 100 100 16 16 15 405 405 405  
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 294 คน
298 34 32 31 17 17 16 257 257 251  
4  มัธยมวัดหนองจอก 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
475 26 25 24   454 451 451  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,915 1,835 265 268 251 43 43 41 1,556 1,553 1,543      
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
480 37 37 29 20 20 19 508 508 432  
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
350 11 5 5 3 3 3 347 345 342  
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
201 13 12 11   195 190 190  
8  สตรีวิทยา ๒ 756 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 39 คน
สอบคัดเลือก 591 คน
766 126 129 118 30 30 30 630 643 618  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,182 1,797 187 183 163 53 53 52 1,680 1,686 1,582      
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
198 16 14 13   218 189 185  
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
489 132 137 129 14 14 14 346 349 346  
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
507 64 64 57 22 22 22 428 428 428  
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
492 132 136 112 11 10 10 374 370 370  
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 576 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
341 6 5 -   374 374 341  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,547 2,027 350 356 311 47 46 46 1,740 1,710 1,670      
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200 สอบคัดเลือก 200 คน
62     91 62 62  
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 441 คน
449 30 30 24 7 7 7 421 421 418  
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
178 33 31 29   168 149 149  
17  สารวิทยา 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
506 102 114 101 12 12 11 389 405 394  
18  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
615 107 109 105 17 15 12 525 563 498  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,186 1,810 272 284 259 36 34 30 1,594 1,600 1,521      
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 435 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
394 30 31 25 3 3 3 369 366 366  
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 338 คน
455 96 105 74 26 25 21 360 380 360  
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
670 144 165 143 20 19 6 525 583 521  
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
292     298 298 292  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,015 1,811 270 301 242 49 47 30 1,552 1,627 1,539      
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
140 9 6 6   163 137 134  
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 65 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
452 57 69 63 31 31 31 361 358 358  
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
660 146 162 133 17 17 16 519 519 511  
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 486 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
373 31 24 24   356 351 349  
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
330 36 33 32 9 9 9 291 291 289  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,416 1,955 279 294 258 57 57 56 1,690 1,656 1,641      
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 672 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
663 132 132 123 15 15 15 538 529 525  
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 447 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 13 คน
สอบคัดเลือก 302 คน
285 100 100 - 13 13 11 289 289 274  
30  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
493 36 36 35 45 45 45 417 417 413  
31  ราชดำริ 525 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 80 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
342 22 21 21 15 - 323 321 321  
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
244 21 28 19   273 247 225  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,647 2,027 311 317 198 88 73 71 1,840 1,803 1,758      
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
623 132 178 131   495 520 492  
34  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 524 คน
83 101 97 83 10 10 - 481 481 -  
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
  51 46 - 15 15 - 643 615 -  
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 397 คน
424 72 74 69   384 384 355  
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
102 11 11 -   117 117 102  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 1,232 367 406 283 25 25   2,120 2,117 949      
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 สอบคัดเลือก 200 คน
37     48 48 37  
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
36     41 36 36  
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 333 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 214 คน
329 110 110 109 6 6 6 214 214 214  
41  สุรศักดิ์มนตรี 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
  72 74 - 15 13 - 362 400 -  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,085 402 182 184 109 21 19 6 665 698 287      
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 120 สอบคัดเลือก 120 คน
37     37 37 37  
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 360 ความสามารถพิเศษ 21 คน
สอบคัดเลือก 339 คน
220     223 223 220  
44  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 315 คน
270 18 16 15   259 259 255  
45  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 387 คน
499 107 101 92 17 17 17 392 391 390  
46  สตรีศรีสุริโยทัย 372 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
สอบคัดเลือก 246 คน
335 90 79 68 15 15 15 246 252 252  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,761 1,361 215 196 175 32 32 32 1,157 1,162 1,154      
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
142 13 13 10   158 158 132  
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
200 19 18 17   215 215 183  
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 233     236 233 233  
50  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
598 72 67 58 11 11 11 529 531 529  
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
351 62 58 56 12 12 12 287 287 283  
52  สิริรัตนาธร 600 ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 35 คน
สอบคัดเลือก 505 คน
578 43 43 42 31 - 536 536 536  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,816 2,102 209 199 183 54 23 23 1,961 1,960 1,896      
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 24,340 18,359 2,907 2,988 2,432 505 452 387 17,555 17,572 15,540